Perhepalvelut Hanna Latvala

Perhepalvelut Hanna Latvala tarjoaa perhetyötä, perhearviointia, tukihenkilötoimintaa ja neuropsykiatrista valmennusta.

Perhetyö

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehtävä perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa koko perhe huomioidaan. Keskeistä työssä on kuitenkin aina lapsen edun turvaaminen.

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Perhearviointi toteutetaan yleensä asiakkaan kotona, perheelle tutussa ympäristössä ja siihen osallistuu koko perhe.

Tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehtävää työtä. Se on aina koko perhettä huomioivaa, vaikkakin toiminnan keskiössä on tukea tarvitseva lapsi/nuori.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan omassa elinympäristössä toteutettua tukea ja ohjausta henkilölle, jolla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia tai -piirteitä (esim. ADHD, Tourette, Aspergerin syndrooma).